Cajsa Zerhouni

REVIEWS

Jazzalbum med överraskningar

  • Opulens
  • Bo Bjelvehammar
  • November 25, 2019

Cajsa Zerhounis första album var en hyllning till Billie Holiday. Nu kommer uppföljaren, Estuary, med naturen som klangbotten. Hon söker sig tillbaka till sin barndom och uppväxt i Vejbystrand, där det finns unika miljöer som Trollskogen och Magnarpsheden. Men framför allt är det havet, som drar och utmanar, gränslandet mellan vatten och land. I dessa rörelser, riktningsförändringar och i den ständiga förnyelsen och växlingen finns det en grogrund för att skapa nytt och en tillåtelse att överskrida gränser.

Cajsa Zerhouni har utgångspunkter, som för henne är självklara och naturliga, i den amerikanska sångboken, men hon vill även göra egna kompositioner och självständiga arrangemang.

Det märks uppenbart, att hon vill nå bortom traditioner och konventioner, hon vill göra något annat, nå fram till det personliga, ge en tolkning, som återskapar det som hon har i sin minneskista. Det handlar om sådant som ger en alldeles egen känsla och stämning. Hon gör det tillsammans med ytterst kompetenta musiker.

I titelspåret ”Estuary”, som betyder flodmynning eller mynningsvik, skapar hon tillsammans med slagverkaren Peter Danemo en musik, som är kongenial med texten om en kvinna, som lever sitt liv i det föränderliga landskapet mellan ebb och flod. Det går att känna stämningen och den känslovärld, som kvinnan lever i. Hon kan samtidigt överraskas, även om hon är van vid de ständiga växlingarna. Hon vill ha ett sådant liv där nya möten är möjliga, där oväntade detaljer och småsaker alltid kommer med nya berättelser. Hon kan skapa sina egna världar med hjälp av stenar och träd, som måste stå kvar, uthärda både kyla, eld och stormar.

Cajsa Zerhouni har en bakgrund som språkvetare och översättare, men nu är hon också en jazzvokalist av rang. Det som gör henne så bra är hennes värme och nära tilltal. På detta album uppvisar hon den stora förmågan att fånga det som finns i övergångszoner med spänningar och ständiga förändringar. Här sker det oväntade!

More reviews

 
Data pager
Data pager
12